test Spytar | Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní prohlášení:

Dodavatel prohlašuje, že v den vyřízení této objednávky splňuje veškeré právní předpoklady pro podnikání na území České republiky a dále prohlašuje, že je řádným plátcem DPH.

II. Způsob objednání a dodání zboží, úhrada dodacích nákladů:

1/ Dodavatel dodá zboží, které je v jeho výlučném vlastnictví, objednateli k zakoupení zásilkou, na základě potvrzení objednávky objednatele a za kupní ceny z aktuálně platného ceníku dodavatele, dle podmínek daných touto smlouvou.

2/ Dodavatel zajišťuje dopravu k zákazníkovi expresní zásilkovou službou.
-Zásilky se odesílají s expresním způsobem dodání, čili s dodáním již na druhý den po odeslání.

-V případě nezastižení adresáta zboží bude doručováno po dohodě v náhradním termínu, žádáme klienty o součinnost, zejména o zavolání na kontaktní info-linku přepravce, kterou zanechal na místě marného doručení.

3/ Dodací náklady
hradí příjemce (objednatel) kromě následující vyjímky:
-Dopravné (případně dobírečné) neplatíte v dodávkách podle občanského nebo obchodního zákoníku pouze pro objednávky přímých sortimentních objednávek on-line (odeslaných přímo z košíku našeho on-line obchodu), pokud výše sortimentní objednávky (netýká se zakázkové výroby) přesáhne 6.000,- Kč vč. DPH 21%. 

4/V každém případě platíte dopravu: -U zhotovených objednávek zakázkové výroby a opakované výroby zakázek větších objemů. -Nákupech do 6.000,- Kč vč. DPH 21%. 

5/ Způsob a cena dopravy je individuální.
-Záleží na rozměrech a hmotnosti zásilky, případně počtu balíků.

6/ Cenu za dodání zásilky uvidíte v košíku. Základní ceník za dodání kusových zásilek
do 6000 Kč vč. DPH pro ČR a SR najdete na stránce http://www.spytar.cz/text/doprava.


7/ U plachet na zakázku a u metráží požadujeme platbu alespoň 50% předem na zálohovou fakturu. 50% na dobírku.


III. Dodací podmínky, práva a povinnosti smluvních stran:

1/ Zboží vám bude doručeno do 48hodin od odeslání. Na Slovensko o jeden den později!

2/ Zboží bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce jako adresa dodání.

3/ Dodavatel je povinen vystavit k prodávanému zboží řádný daňový doklad, který je nedílnou součástí dodávky.

4/ Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

IV. Závěrečné ustanovení:

1/ Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku
-v případě nákupu hotových výrobků konečným spotřebitelem,

2/ nebo obchodního zákoníku ČR ve všech ostatních případech (zakázková a sériová výroba a taktéž veškeré nákupy obchodními subjekty).